صفحه اصلی تاریخچه آشنائی با ما اساسنامه تماس با ما ارتباط با ما  
جستجو در شامل
کیمیا تجهیز برای 2 ماه از 15 دی 96 تا 29 اسفند 96
معاونت غذا و دارو اصفهان ( http://www.fdo.mui.ac.ir )انجمن داروسازان ایران ( http://darusaz.net )دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي تأمين اجتماعي اصفهان ( http://www2.darman.sso.ir )سازمان بیمه سلامت اصفهان ( http://es.ihio.gov.ir/ )بیمه کمیته امداد ( http://www.emdad.ir )پزشک آنلاین ( http://www.pezeshkonline.ir )سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ( http://irimc.net )انجمن شرکتهای پخش ایران شعبه اصفهان ( http://apesf.ir )
انجمن صنعت پخش اصفهان


سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ( http://esata.ir )کارکنان داروخانه ها
خود آموز پیام کوتاه انجمن
امور اداری داروخانه
بیمه ها
اداره دارایی
عضویت انجمن داروسازان
آئین نامه ها، ضوابط، داروخانه
بخشنامه ها
دانلود فیلم های آموزشی
اخبار روابط عمومی
خبرنامه انجمن اصفهان
خبرنامه انجمن ایران
شرکت سایه سارآرامش ایرانیان از تاریخ 23 مرداد 96 نامحدود
کلیه حقوق این سایت در اختیار انجمن داروسازان استان اصفهان می باشد.
پیاده سازی و اجرا : شرکت پیشگامان داده پرداز شایا